Kontakt :
Telefon:  23 68 05 23
E-Mail: info@hjaelptilfesten.dk